Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Ὁ Ἐνβὲρ Χότζα ἦταν Ἕλληνας...??
Ὁ Ἐμβὲρ Χότζα γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ντούσια ποὺ ἀργότερα μετονομάσθηκε σὲ Κεφαλάρι καὶ βρίσκεται κοντὰ στὸ Κιάτο Κορινθίας.

Οἱ πρόγονοι τοῦ Ἐμβὲρ ἦρθαν στὴν Κορινθία μετὰ τὴν πτώση τῆς πόλης στοὺς Ὀθωμανούς, μαζὶ μὲ τὴν γνωστὴ οἰκογένεια Νοταρά.

Στὴν ἀρχὴ ἐγκαταστάθηκαν στὰ Τρίκαλα Κορινθίας καὶ στὴν συνέχεια γιὰ ἀσφάλεια πῆγαν στο αρβανιτοχώρι Ντούσια,σημερινὸ Κεφαλάρι. 

Ἐπειδὴ ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας ἐμπορευόταν σιτηρὰ καὶ μάλιστα προμήθευε τὴν περιοχὴ μὲ τὴν ποικιλία μαυραγάνι, πῆρε τὸ παρατσούκλι Μαυραγάνης τὸ ὁποῖο μὲ τὰ χρόνια καθιερώθηκε ὡς ἐπίθετό της οἰκογένειας.

Τὶς πληροφορίες ποὺ διαβάζεται καὶ οἱ ὁποίες στην συνέχεια εἶναι ἀκόμη πιὸ συγκλονιστικὲς τὶς ἀναφέρει ὀ στρατηγὸς Γ. Ἀϋφαντής, στὸ νέο βιβλίο τοῦ " Οἱ μεγάλες ἀπάτες" . 

Πληροφορίες οἱ ὁποῖες ὅπως ὁμολογεῖ τὶς ἔχει ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ στενούοικογεννειακου περιβάλλοντος τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα !!!

Καὶ συνεχίζει:...

" Ἀπόγονός της οἰκογένειας ὁ Ἀπόστολος Μαυραγάνης ἐγέννησε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἵ. 4 ἀγόρια καὶ τρία κορίτσια. Τὸν Γιῶργο, τὸν Ἀλέξανδρο, τὸν Λεωνίδα καὶ τὸν Μάχο. 

Ὁ Γιῶργος ὁ μεγαλύτερος ἦταν αὐτὸς ποὺ τὸν συνέλαβαν οἱ Γερμανοὶ ὡς πράκτορα τῆς Intelligence Sevice καὶ τὸν βασάνισαν ἀλλὰ μετὰ τὸν ἄφησαν ἐλεύθερο.

Ὁ Ἀλέξανδρος τελείωσε στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν νομικὰ καὶ διώχθηκε ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ Ι. Μεταξὰ ὡς ἀριστερός. Τον ἀγκαλίασε ἡ Intelligence Sevice καὶ τὸν πῆγε στὴν Ρώμη στον Πάπα, ἐκεῖ ἔλαβε τὰ πρῶτα μαθήματα τῆς ἀλβανικῆς γλώσσας καὶ τοῦ κουμουνιστικοῦ ἀγώνα καὶ περὶ διοικήσεως καὶ λειτουργίας τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.

Μετά τὸν πῆγαν στὸ Παρίσι καὶ τοῦ συμπλήρωσαν τὴν ἐκπαίδευσιν στὸν κομμουνισμὸ καὶ τὸν ἀνορθόδοξο πόλεμο (ἀντάρτικο),τὸν ἐν'ὑμφευσαν μὲ μία δικ'ἡ τοὺς μουσουλμάνα ποὺ γνώριζε τὰ ἀλβανικὰ καὶ τὸν στέλνουν μὲ τὴν σύζυγό του στὸ Κοσσυφοπέδιο νὰ ὀργανώσουν τὸ Κ.Κ.Ἃ ( Κομμουνιστικὸ Κόμμα Ἀλβανίας )

Μὲ χρήματα τῶν ἄγγλων καὶ τὴν βοήθεια τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀγγλίαςανεβηκε εὔκολα στὴν ἀρχηγία τοῦ Ἀλβανικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. Κατέβηκε στὰ Τίρανα καὶ κυκλοφόρησε τὴν ἐφημερίδα "Βάτρα" (Ἑστία) καὶ τὴν ἑβδομαδιαία "Γιάβα".

Ἐκθρόνισε τὸν βασιλιὰ Ζώγου, τὸν ὁποῖο οἱ ἴδιοι οἱ ἄγγλοι εἶχαν ἀνεβάσει στὸν θρόνο, ἀλλὰ τώρα ἄλλαξαν τὰ σχέδια τῶν καὶ τὸν θυσιάζουν. Ὁ Ἐμβὲρ καθίσταται ἀπόλυτος μονάρχης τῆς Ἀλβανίας και εφήρμοσε κατ' ἐντολὴ αὐστηρὰ τὸν ἀθεϊσμό.
Τὸ 1943 ντυμένος μὲ στολὴ Γερμανοῦ Ἀξιωματικοῦ ταξίδεψε μὲ τραῖνο γερμανικὸ καὶ ἦρθε στὸ Κιάτο να δὴ τὸν πατέρα του καὶ τοὺς συγγενεῖς του, καὶ μετὰ ξανὰ μὲ κάλυψη γερμανικὴ ἐπέστρεψε στὴν Ἀλβανία καὶ πάλι μὲ τραῖνο. 
Ὁ μικρότερος ἀδερφὸς του ο Λεωνίδας Μαυραγάννης, ἄνθρωπος καὶ αὐτὸς τῆς Intelligence Sevice ως ἀνώτατος ἀξιωματικός του Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ὑπηρέτησε γιὰ πολλὰ χρόνια ὠς Διοικητὴς τῆς ΚΥΠ ( νῦν ΕΥΠ). 
Επισκέφθηκε περὶ τὶς 36 φορὲς τὰ Τίρανα για νὰ ρυθμίζουν μὲ τὸν ἀδερφὸ τοῦ Ἀλέξανδρο Μαυραγάνη-Ἐμβὲρ Χότζα, τὴν πολιτικὴ τῶν ἐξουσιαστῶν στὰ Βαλκάνια καὶ Μέση Ἀνατολὴ μὲ ὁδηγίες τῆς Intelligence Sevice.
Ὁ υἱὸς τοῦ τρίτου ἀδερφοῦ Λεωνίδα, ὁ Ἀπόστολος Μαυραγάνης* ἐνυμφεύφθηκε τὴν μικρότερη κόρη τοῦ Μητσοτάκη τὴν Κατίγκω ( Αἰκατερίνη), ἀδερφὴ τῆς Ντόρας.

Ο Μητσοτάκης εἶναι δυνατὸν νὰ ἔδωσε τὴν κόρην του σὲ μία οἰκογένεια ποῦ δὲν ἐγνώριζε καλά; Πῶς γνωρίστηκαν οἱ δυὸ οἰκογένειες; Ποιὸς εἶναι ἐκεῖνος ποῦ γνωρίζει μεταξὺ τῶν τὶς οἰκογένειες ποῦ διοικοῦν ἀνθρωπότητα; 'Ἂς ἀπαντήσει ὁ καθένας μόνος του εἰς αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα..."

Γεωργίου Γ. Ἀϋφαντὴ " Οἱ Μεγάλες Ἀπάτες" ἔκδ. 2012

*Μία ἀναφορὰ περὶ τοῦ ζεύγους Μαυραγάνη βρίσκουμε στὸ Πόρισμα του Σώματος Δίωξης Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος (ΣΔΟΕ) μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς ἔρευνας γιὰ τὸ περίφημο «Κέντρο Κόστους – 101000» τῆς Siemens 
καὶ συγκεκριμένα: " 
Ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς πώς, ὅπως ἀναφέρει ἡ πορισματικὴ ἔκθεση τοῦ ΣΔΟΕ, ἀπὸ πολλὰ τιμολόγια εἶχαν σβηστεῖ μὲ διορθωτικὴ μελάνη τὰ στοιχεῖα τῶν παραληπτῶν. 

Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἀφορᾶ στὸ τιμολόγιο 218/03.06.2005 τῆς ἐπιχείρησης INTERJET ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ γιὰ τὴν μίσθωση τζὲτ ἀεροπλάνου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶχαν σβηστεῖ τὰ στοιχεῖα τῶν ἐπιβαινόντων. 

Ὅμως, ὑπάλληλοι τοῦ ΣΔΟΕ ἀπευθύνθηκαν στὴν ἀεροπορικὴ ἑταιρεία ἡ ὁποία τοὺς πληροφόρησε πὼς στὴν συγκεκριμένη πτήση μετεῖχαν, πέραν τοῦ κ. Μιχάλη Χριστοφοράκου, ἡ κυρίαΑικατερινη Μητσοτάκη καὶ ὁ σύζυγος της Απόστολος Μαυραγάνης.

Ἀναλυτικά, ἡ λίστα ἐπιβαινόντων ἔχει ὡς ἑξῆς : «1. Μιχάλης Χριστοφοράκος 2. Διονύσιος Δενδρινὸς 3. Βασίλης Καστάνης 4. Ἀθανάσιος Κουκοράβας 5. Ἀπόστολος Μαυραγάνης 6. Αἰκατερίνη Μητσοτάκη». Τὸ δρομολόγιο τοῦ ταξιδιοῦ ἤταν Αθηνα – Σκόπια μὲ ἐπιστροφή, πραγματοποιήθηκε στὶς 3.6.2005 καὶ ἀφορούσε project τῆς Siemens στὰ Σκόπια."
ἡ πληροφορῖα αυτη ειναι ἀπὸ το Πρῶτο Θέμα....
http://georgekaragiannis.blogspot.gr/2012/12/blog-post_159.html