Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Επτά δραματικές ανατροπές στο ασφαλιστικό φέρνει το 2014


Επτά δραματικές ανατροπές στο ασφαλιστικό φέρνει το 2014
Σειρά ανατροπών φέρνει το 2014 στο Ασφαλιστικό, με μειώσεις συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας και περικοπές στα εφάπαξ, που μπορεί να αγγίξουν και το 70%. Στην ουσία πρόκειται για την εφαρμογή αλλαγών που έχουν ήδη ψηφιστεί και αφορούν περίπου 600.000 ασφαλισμένους.

Στους χαμένους οι γυναίκες ασφαλιμένες στο ΙΚΑ, όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός του έτους και ενστολοι που χρειάζονται πλέον έξι επιπλέον έτη για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Οι βασικότερες ανατροπές που φέρνει το 2014.
- Αύξηση ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη γήρατος (από 60 σε 60,5) σε γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ, που συμπληρώνουν 12.000 ημέρες ασφάλισης.
- Αύξηση ορίου ηλικίας (από 60 και 9 μήνες σε 61 και 6 μήνες για πλήρη και από 58 και 9 μήνες σε 59 και 6 μήνες) σε ασφαλισμένους και ασφαλισμένες ΙΚΑ, που συγκεντρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
- Σε 6 έτη ανέρχονται (σε σχέση με το 2010) τα έτη περισσότερης υπηρεσίας για τους ένστολους. Με βάση τις διατάξεις του Ν.3865/2010, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα (24,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας) έως τις 31-12-2014, αυξάνεται σταδιακά από την 1-1-2011 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας, δηλαδή τα έτη της συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για σύνταξη. Όσοι ένστολοι, λοιπόν, συμπληρώνουν τα 24,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας το 2014, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης, όταν συμπληρώσουν τα 30,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
- Μείωση από 74% σε 73% (με βάση το νόμο Ρέππα) του συντελεστή αναπλήρωσης σε Δημόσιο και Ειδικά Ταμεία για το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-2008.
- Μείωση στο 2% του ποσοστού αναπλήρωσης για τον συντάξιμο χρόνο των ετών 2013 και 2014. Με την αλλαγή αυτή επηρεάζονται όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, τον ΟΑΕΕ και τα λεγόμενα ευγενή Ταμεία, διότι αποχωρούν το 2014, αφού τα δύο τελευταία έτη συνταξιοδότησης θα υπολογιστούν με μικρότερο συντελεστή.
- Τίθεται σε ισχύ ο αναλογικός συντελεστής, που έχει τεθεί από το 2011 και μετά και αφορά τις κύριες συντάξεις. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη μεγάλη ανατροπή που θα επέλθει στις συντάξεις το 2015 και έχει ψηφιστεί ήδη από το 2010 (με τον νόμο 3863). Όσοι, λοιπόν, αποχωρήσουν από το 2015 και μετά, για το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη της ασφάλισής τους μετά το 2011 και έως το 2015, θα λάβουν αναλογικό ποσό, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ του 0,8% και 1,5% (ανάλογα με το εισόδημα).
- Μειώνεται η βασική σύνταξη του ΟΓΑ. Όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2014 από τον ΟΓΑ, θα πάρουν ως βασική σύνταξη 172 ευρώ, καθώς με το νόμο του 1998 (σύσταση κλάδου κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ) προβλέπεται ότι από το 2003 και κάθε χρόνο η βασική σύνταξη θα μειώνεται κατά 4% έως ότου να καταργηθεί (2026). Το 2014 η μείωση είναι 48% και η βασική των 360 πέφτει στα 172 ευρώ.
asfalistiko1310
Εντός του 2014 αναμένεται επίσης να τεθεί σε εφαρμογή η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1,3 ποσοστιαία μονάδα στο ΙΚΑ, ενώ έρχεται και μείωση και των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν ΔΕΚΟ και τράπεζες για το προσωπικό τους. Σήμερα, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη σε ΔΕΚΟ και, κυρίως, στις τράπεζες φτάνουν στο 26%, όταν στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά είναι 13,3%.
Στα θετικά, η αύξηση του αριθμού των εξαγοράσιμων πλασματικών ετών ασφάλισης για να βγει κάποιος στη σύνταξη, η καταβολή του επιδόματος των 200 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους, άνω των 12 μηνών και σε ηλικίες από 20 - 66 ετών και η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που θα αφορά περίπου 10.000 δικαιούχους και θα εφαρμοστεί σε δύο περιοχές της χώρας.
Αλλαγές έρχονται και στα επιδόματα ανεργίας, αφού από το 2014 θα παίρνουν επίδομα όσοι είχαν επιδοτηθεί μέχρι 400 ημέρες συνολικά στην τελευταία 4ετία, ενώ μειώνεται από τα 450 στα 400 ο αριθμός των ενσήμων που θα πρέπει να έχει ο εποχικά απασχολούμενος στην τετραετία, ώστε να δικαιούται να λάβει εποχικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ.