Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Και εντάξει Αλέξη, εσύ μπορεί να μην έλεγες τίποτα από το κινητό. Οι βουλευτές σου;