Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Βασίλης Μπαλάφας: «Η διακυβέρνηση του Κων/νου Καραμανλή»


Βασίλης Μπαλάφας: «Η διακυβέρνηση του Κων/νου Καραμανλή»
Τριάντα εννιά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
Ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ως συνέχεια της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως (ΕΡΕ).
Όπως είχε προσδιορίσει το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος στο συνέδριο της Χαλκιδικής το 1979, η Νέα Δημοκρατίαασπάζεται τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό που αναγνωρίζει την ελευθερία της αγοράς με τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους χάρη της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σήμερα επιλέγουμε να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική ακαδημαϊκή έρευνα του Βασίλειου Μπαλάφα,  με θέμα «Την ένταξη της Ελλάδας» στην Ε.Ο.Κ. ως βασικό άξονα της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή»
Η παρούσα έρευνα, περισσότερο επίκαιρη από ποτέ,  εστιάζει στο έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή , με κορωνίδα του τον διαρκή αγώνα του για την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.
Είναι βέβαιο ότι ο Καραμανλής υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνικούπολιτικού χάρτη και η διακυβέρνησή του βασίστηκε σε συγκεκριμένους άξονες και όραμα.
.