Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Μυστικά δεῖπνα κερδοσκόπων μέ μενοῦ τήν Ἑλλάδα

Ἔχουμε καί λέμε:
μενοῦ κερδοσκόπων1

μενοῦ κερδοσκόπων2

μενοῦ κερδοσκόπων3

μενοῦ κερδοσκόπων4

μενοῦ κερδοσκόπων5

Μέ αὐτὀν τόν τρόπο διασώζουν τήν Ἑλλάδα οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι. Τά ξένα ἁρπακτικά. Μέ τήν βοήθεια τῶν ἐγχωρίων συνεταίρων τους. Διότι μαζύ τά τρῶνε. Συνεταιράκια εἶναι. Ἐμᾶς μᾶς στέλνουν κάθε τρεῖς καί λίγο στήν κάλπη, ἔτσι γιά νά νομίζουμε ὅτι ἐπιλέγουμε τούς νταβατζῆδες μας, τῇ βοηθείᾳ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καί ἀποχαυνώσεως. 
Μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσει τόσο πολύ, ὥστε νά μήν φοβοῦνται τίποτα. 
Τό «παιχνίδι» εἶναι στημένο. Τά κοράκια ἐφορμοῦν καί ὁ μόνος χαμένος εἶναι ὁ ἠλίθιος ἑλληνικός λαός πού ἔχαψε τό παραμύθι. Ἔτσι εἶναι.
Ζοῦμε στήν ἐποχή πού τόν ἔλεγχο τῶν πάντων ἔχει τό κέρδος. Ἐμεῖς κοιμόμαστε ὄρθιοι (ἤ καναπεδᾶτοι). Ἔχουμε ἐκχωρήσει ἐκόντες ἄκοντες τήν διαχείρισι τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καί τῆς πατρῖδος στούς λακέδες πού ἔχουν φυτέψει οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι στήν ἐξουσία. Στούς ἐχθρούς τῆς πατρῖδος πού λυμαίνονται τόν τόπο ἀπό τήν ἐποχή τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας (γιά νά μήν πᾶμε πιό πίσω)!
Μινώταυρος