Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Απόσυρση διάταξης για αύξηση κατά 10% του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα και επακόλουθα


ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων" απεσύρθη τελικά η διάταξη που είχε κατατεθεί από τον υπουργό Παιδείας για αύξηση κατά 10% του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα .
Ύστερα από αυτή την εξέλιξη τα ΠΥΣΠΕ δεν πρέπει και δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη σχετική εγκύκλιο (Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία & νηπιαγωγεία - 125334/Γ1/09 -09-2013) γι΄ αυτό το θέμα, αφού δεν στηρίζεται σε νόμο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΔΕΔΥ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αθήνα, 10-9-2013

ΘΕΜΑ: «Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία».

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Κατόπιν της τηλεφωνικής μας συνομιλίας, σας αποστέλλω τις απόψεις μου επί του ανωτέρω εγγράφου.

Με έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 9-9-2013 ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφενός ορίζει, ότι ο αριθμός των νηπίων και των μαθητών μπορεί να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία των μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό και αφετέρου προβλέπει την κατά σειρά προτεραιότητας τοποθέτηση κατά την έναρξη του σχολικού έτους των εκπαιδευτικών, στο πρωϊνό τμήμα εν συνεχεία στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων και τέλος στα ΕΑΕΠ, διαθέτει μόνο της διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ 70 και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Το ως άνω έγγραφο, ωστόσο, πέραν της πρώτης παραγράφου αυτού, που ήδη προωθείται μέσω νομοθετικής ρυθμίσεως, στην πραγματικότητα δεν ερμηνεύει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, πράγμα, που θα το καθιστούσε εγκύκλιο αλλά εισαγάγει νέες ρυθμίσεις και μάλιστα αποκλίνουσες από τις ισχύουσες, χωρίς να φέρει τυπικά την μορφή υπουργικής απόφασης και χωρίς βεβαίως να έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπό την έννοια αυτή, το εν λόγω έγγραφο στερείται παντελώς δεσμευτικότητας, τόσο για τους αποδέκτες του όσο και εν γένει για τους εκπαιδευτικούς, αφού δεν συνιστά εγκύκλιο καθώς δεν ερμηνεύει υφιστάμενες διατάξεις, δεν συνιστά υπουργική απόφαση, αφού δεν έχει τύχει δημοσίευσης στο ΦΕΚ και ακόμα και εάν ήθελε υποτεθεί, ότι συνιστά απλό ενημερωτικό ή εσωτερικό έγγραφο της διοικήσεως, δεν μπορεί να εισάγει ρυθμίσεις κατά τρόπο διαφορετικό από την κείμενη νομοθεσία.

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα

Δικηγόρος