Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Δείτε αναλυτικά ΠΟΤΕ θα παίρνουμε σύνταξη με τις νέες αλλαγές


ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983
 
Ιδιωτικός τομέας: Με 35 έτη εργασίας, το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση αυξάνεται απο τ α58 έτη στα 60.
 
ΟΑΕΕ: Για άνδρες και γυναίκες με 35 έτη εργασίας, η ηλικία πηγαίνει από τα 60 στα 62 έτη.
Γυναίκες με 15 έτη ασφάλισης: Αύξηση της ηλικίας από τα 60 στα 62
 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983
 Ιδιωτικός τομέας: Με 35 έτη εργασίας, το όριο ηλικία αυξάνεται από τα 58 στα 60 έτη.
 
ΟΑΕΕ: Το όριο αυξάνεται για όλους από τα 60 στα 62 έτη.
 
Μητέρες με ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης: Μειωμένη σύνταξη από τα 57 αντί τα 55 και κανονική από τα 63 αντί τα 60 έτη.
 
Δημόσιο με 35ετία: Αύξηση από τα 58 στα 60 έτη.
 
Μητέρες ανηλίκων στο δημόσιο με 25ετία: Αύξηση από τα 55 στα 57 έτη.
 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1993
 
Μειωμένη συντάξη: Το όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 60 στα 62 έτη .
 
Με 15ετία: Το όριο αυξάνεται από τα 62 στα 65 έτη. 
 
Με 20ετία: Το όριο αυξάνεται από τα 65 στα 67 έτη.
 
ΒΑΡΕΑ
 
Για άνδρες και γυναίκες: Αύξηση ορίου από τα 60 στα 62 έτη.
 
Οικοδόμοι: Αύξηση από τα 58 στα 60 έτη.
 
ΑΓΡΟΤΕΣ 
 
Το όριο ηλικίας από τα 65 πηγαίνει στα 67 έτη 
 
ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ
 
1. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31/12/2012. Δηλαδή έχουν και τα ένσημα και τα χρόνιο συμπληρωμένα.
 
2.Όσοι έχουν 25 έτη στο δημόσιο έως τις31/12/2010
 
3.Όσοι είνιασφαλισμένοι πρίν από το 1983 και με 35 έτη υπηρεσίας βγαίνουν στην σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.
 
4.Μητέρες με ανήλικο τέκνο 5.500 ένσημα στο ΙΚΑ.
 
5. Μητέρες με ανήλικο τέκνο με 25 έτη στο Δημόσιο
Δείτε: τον πίνακα αναλυτικά πατώντας πάνω:
Επικαιρα