Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Πάνω απ’ όλα ο αδερφός (Σαμαρά)…

doro samara
Κάθε χρόνο ο Σαμαράς χρηματοδοτεί τον αδερφό του Αλέξανδρο για το Μπενάκειο.
Ας πάρουμε μια ιδέα γιατί και σε τι…με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα.
Με απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης (743/2013, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2353/Β/2013) αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα του αδελφού Σαμαρά για την ανάθεση, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, του «έργου των επισκοπήσεων (Surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώνης κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2013 έως 9 Δεκεμβρίου 2014», έναντι ποσού 374.000 € σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
Το 2012, μόλις ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Α. Σαμαράς, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής κονδύλι ύψους 11,5 εκ € για την επισκευή του ΜΦΙ, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και ψηφιακής σύγκλισης».
Από το 2011, η κυβέρνηση Παπανδρέου τροποποίησε σχετικό άρθρο ΠΔ και με φωτογραφική διάταξη συμπεριέλαβε το Ινστιτούτο στους αρμόδιους φορείς για την ανάθεση τέτοιων έργων, τα οποία προβλεπόταν για υπηρεσίες του Δημοσίου δηλ. χωρίς πρόσθετο κόστος. Με την κομμένη- ραμμένη στα μέτρα του ΜΦΙ τροπολογία, άρχισαν και οι αναθέσεις έργων με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού. Έτσι, το θέμα των επισκοπήσεων ανατέθηκε στο ΜΦΙ για πρώτη φορά το 2012 έναντι ποσού 365.000€ και αυξήθηκε φέτος κατά 9.000€ – προφανώς η χώρα χρήζει καλύτερης προστασίας. Μια δεύτερη πρόσθετη επιχορήγηση που λαμβάνει το ΜΦΙ είναι για τα «Φυτοφάρμακα Υπολείμματα», η οποία το 2012 ήταν ύψους 450.000€ και για φέτος ανήλθε στα 520.000€. Εχει αυξημένα προβλήματα και η ελληνική γή. Ακόμη, υπενθυμίζουμε ότι το ΜΦΙ συντηρείται και λειτουργεί από το ελληνικό κράτος, παρότι δωρεά Μπενάκη, με ετήσια τακτική επιχορήγηση για τα λειτουργικά του έξοδα και επιπλέον επιχορηγήσεις για τη μισθοδοσία του.
Το 2013 η τακτική επιχορήγησή του αυξήθηκε σε 1.690.000€ (69%). Μια γενναία αύξηση τη στιγμή που οι προϋπολογισμοί όλων των υπουργείων και νομικών προσώπων μειώνονται δραματικά και οι φορείς φτάνουν τα όρια λειτουργίας τους. Μια προσεκτική ματιά στον προϋπολογισμό του ΜΦΙ το 2013, του οποίου οι δαπάνες ανέρχονται στα 2.852.346,01€, παρατηρεί ότι η μισθοδοσία των μονίμων είναι 600.000€ ενώ των εκτάκτων 760.000€.