Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Καργάκος: Έκκληση


Του Σαράντου Καργάκου

Χαμηλῶστε τούς τόνους.
Μή ρίχνετε λάδι στή φωτιά.
Ἡ φωτιά, ὅταν φουντώσει, θά κάψει πρώτα τά παιδιά.
Ἡ ἀγάπη πρός τή δημοκρατία δέν ἐκδηλώνεται μέ τή φωνασκία.
Γιά τή στερέωση τῆς δημοκρατίας προέχει ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα.
Ὁ περισσότερο ἐπίκαιρος ἀπό κάθε ἄλλη φορά Ἰωάννης Καποδίστριας εἶχε πεῖ:
«Ἄν θέλετε νά ἔχετε κράτος ἰσχυρόν καί ἔνδοξον, ἀγαπήσατε τήν πατρίδα σας».

Ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα ἀπαιτεῖ σέ κρίσιμες καταστάσεις ὁμόνοια καί συνοχή.
Δέν μέ ἐνδιαφέρει τί λένε τά κόμματα καί τί τά ΜΜΕ. Ἐπί δεκαετίες προσέφεραν στό λαό μῖσος καί ἀέρα κοπανιστό.
Μέ ἐνδιαφέρει ὁ λαός καί περισσότερο ἡ νεολαία.
Θά εἶναι θλιβερό ὕποπτα συμφέροντα καί ὁ δικός της ἀνεγκεφαλισμός νά τήν ὁδηγήσουν στόν παλιό –δικό μας- ἀλληλοσπαραγμό.
Πλατεία Ὁμονοίας ἔχουμε, πνεῦμα ὁμονίας δέν ἔχουμε.