Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Ἐγὼ ὁ Ἕλλην.

Ἐγὼ ὁ Ἕλλην.Ποιός εἶμαι;
Πῶς θά βρῶ τόν δρόμο μου;
Πῶς θά ἐπαναπροσδιορίσω τούς στόχους μου;
Πῶς θά καταφέρω νά ξαναγίνω Ἕλλην
Τί πρέπει νά ἀφήσω πίσω μου;
Τί πρέπει νά ἀναζητήσω γιά τό αὔριο;
Πῶς ὀφείλω νά συμπεριφέρομαι;
Τί χρειάζεται νά ἐρευνῶ;
Πόσο καλά πρέπει νά ἐπανεξετάσω τήν ἱστορία μου;
Ποιές ἀξίες ὀφείλω νά ὑπερασπίζομαι;
Τί χρειάζεται νά διδάξω στά παιδιά μου;
Ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ποιά εἶναι;
Αὐτά, καθὼς κι ἄλλα πολλά, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα ἐρωτήματ ποὺ ὀφείλω νὰ θέσω στὸν ἑαυτόν μου…
Ὁ δρόμος εἶναι μακρύς, ἀλλὰ φωτεινός. Ὅσους ἀντιλαμβάνονται, τοὺς Ἕλκει καὶ τοὺς Καθοδηγεῖ ἡ Ἀλήθεια.
Ἐμεῖς, ὡς ἄτομα, ὀφείλουμε, στοὺς ἑαυτούς μας πρῶτα, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐπερχομένους, μίαν ἀναθεώρησι τῶν ὅσων ἔως τώρα θεωρούσαμε ὡς δεδομένα. 
Ὅλα πρέπει νὰ ἐπαναδομηθοῦν σὲ ἄλλες βάσεις…
Ὅλα…
Καὶ πρῶτα πρῶτα ἐμεῖς…